Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити 10.10.2016
Голям размер

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

 

Мотиви

С предложените изменения се цели уеднаквяване на понятията, използвани в Наредба № 38 от 2004 г. относно председателите на изпитни комисии за провеждане на практическите изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и лицата за провеждане на теоретичните изпити.

Както при теоретичните, така и при практическите изпити лицата за провеждането им се определят с жребий в деня на изпита, изтеглен по електронен начин (чл. 28, ал. 2 от Наредба № 38 от 2004 г.). При регламентиране на задълженията и изискванията към лицата, които провеждат изпитите, навсякъде в Наредба № 38 от 2004 г. (чл. 12, ал. 2, т. 3, чл. 24, ал. 4, т. 2 и ал. 2, чл. 26а, ал. 3, чл. 28, ал. 1, чл. 29, ал. 4 и други), се използват понятията „определено”, „определени” и „определяни”, с изключение на чл. 29, ал. 3 и § 33 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (обн., ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм., ДВ, бр. 50 от 2010 г.), в които употребеното понятие е „назначавани”. В тази връзка с проекта на наредба се предлага понятието „назначавани” да се замени с „определяни”.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с доклада към него бе публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и портала за обществени консултации на Министерския съвет.

 

Пълният текст на проекта на Наредба за изменение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (обн., ДВ, бр. 42 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2006 г.; изм., бр. 44 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 4 и 97 от 2008 г., бр. 18 от 2010 г.; изм., бр. 50 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 33 и 80 от 2011 г., бр. 95 от 2012 г., бр. 31 от 2014 г., бр. 70 от 2015 г. и бр. 64 от 2016 г.) може да се види в Приложението.

 

Лице за контакти:

Петър Димитров - директор на дирекция "ППС и водачи",
тел.: 02 930 88 19,
e-mail: pdimitrov@rta.government.bg

Приложение
 Проект на Наредба за изменение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (17.29 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Декември
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Обществено обсъждане


Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed