Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Наредби
Наредба № 53 от 10.02.2003 г. за комбиниран превоз на товари
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 18 от 25.02.2003 г. РАЗДЕЛ I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЧЛ. 1. Тази наредба определя изискванията и необходимите документи за...
Наредба №13а-10403 за пределните размери на естествените фири, брака и липсите на стоково-материалните ценности при съхраняването и транспортирането им (Загл. доп. - ДВ, бр. 28 от 1980 г.)
Издадена от министъра на търговията, министъра на финансите, министъра на земеделието и горите и министъра на транспорта и съобщенията, обн., Изв., бр. 61 от 31.07.1959 г., в сила от 31.07.1959 г.,...
Наредба №3 от 25.04.2006 г. за изискванията за създаването, поддържането и съдържанието на регистрите на агломерациите, основните пътища, железопътни линии и летища в страната
Издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 38 от 9.05.2006 г. РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЧЛ. 1....
Автомобилен
Наредби за автомобилен транспорт
Наредба № 1 от 4.04.2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България (Загл....
Въздушен
Наредби за въздушен транспорт
Наредба за летищата и летищното осигуряване : Наредба № 14 от 15.10.2012 г. за летищата и летищното осигуряване (71.98 MB) Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и...
Железопътен
Наредби за железопътен транспорт
Наредба № 13 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт (1.38 MB) Издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на...
Воден
Наредби за воден транспорт
Наредба за корабните документи: Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи (51.26 MB) Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 88 от 8.10.2004 г., доп., бр. 109 от...
Наредби
Автомобилен
Въздушен
Железопътен
Воден

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Май
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed