Борис Герасимов

Заместник-министър на транспорта и съобщенията

Инж. Борис Герасимов притежава магистърска степен по електроника и автоматика от Техническия университет – София.

В периода 2018 г. – 2022 г. е директор на Дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ в Министерството на образованието и науката. Като такъв е инициатор и ръководител на най-мащабните проекти за дигитализация на образованието през последните години. Преди това 17 години е заемал длъжността ръководител направление „Информационни и комуникационни технологии“ в Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“ – София.

Има дългогодишна кариера като преподавател и лектор в областта на компютърните мрежи и архитектури, като инструктор в мрежовата академия на CISCO Systems, а така също и като експерт в Националната агенция за професионално образование и обучение.