Вие сте тук

Тримесечни отчети

18.05.2022
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства – към 31.03.2022 г.
28.04.2022
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечната информация за разходите по бюджетните програми на Министерство на транспорта и съобщенията към 31.03.2022 г.
23.02.2022
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечната информация за разходите по бюджетните програми на Министерство на транспорта и съобщенията към 31.12.2021г.,
29.10.2021
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства – към 30.09.2021 г.
26.10.2021
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечната информация за разходите по бюджетните програми на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията към 30.09.2021г.,
02.08.2021
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства – към 30.06.2021 г.
27.07.2021
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечната информация за разходите по бюджетните програми на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията към 30.06.2021г.
10.05.2021
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства – към 31.03.2021 г.
27.04.2021
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечната информация за разходите по бюджетните програми на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията към 31.03.2021 г.
22.02.2021
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечната информация за разходите по бюджетните програми на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията към 31.12.2020 г.
29.10.2020
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечната информация за разходите по бюджетните програми на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията към 30.09.2020г.,
23.10.2020
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства към 30.09.2020 г.
27.07.2020
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства към 30.06.2020 г.
24.07.2020
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечната информация за разходите по бюджетните програми на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията към 30.06.2020 г.
28.04.2020
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечната информация за разходите по бюджетните програми на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията към 31.03.2020 г.
27.04.2020
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства към 31.03.2020 г.
21.02.2020
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечната информация за разходите по бюджетните програми на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията към 31.12.2019 г.
24.10.2019
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства към 30.09.2019 г.
23.10.2019
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечната информация за разходите по бюджетните програми на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията към 30.09.2019г.
30.07.2019
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства към 30.06.2019 г.

Страници

Subscribe to Тримесечни отчети