Политически кабинет

Заместник-министър на транспорта и съобщенията

Заместник-министър на транспорта и съобщенията

Заместник-министър на транспорта и съобщенията

Началник на политическия кабинет на министъра на транспорта и съобщенията