Вие сте тук

Политически кабинет

Заместник-министър на транспорта и съобщенията

ВЛАДИМИР ВЪРБАНОВ

Заместник-министър на транспорта и съобщенията

ДИЛЯН БЕРКОВСКИ

Заместник-министър на транспорта и съобщенията

БОЖИДАР КОСТАДИНОВ

Заместник-министър на транспорта и съобщенията

НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ
Subscribe to Политически кабинет