Хоризонт 2020

Два водещи български университета участват като партньори в международен консорциум на инновативен проект, TeSLA (Adaptive Trust-based e-assessment System for Learning), финансиран от Европейската комисия по програмата Хоризонт 2020. Това са Техническият университет – София и Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

На 04.11.2015 г. се проведе информационен ден, организиран от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на който бяха представени  отворените конкурси, възможностите за участие, полезни съвети за подготовката на проекти и тематиките по Работни програми 2016-2017 за програми „Информационни и комуникационни технологии и „Наука с и за обществото“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”. За 2016 г. по тези две програми е предвиден общо бюджет от 488 млн.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира информационен ден, посветен на конкурсите за 2016 г. по програма „ИКТ“ и по програма „Наука с и за обществото“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, който ще се проведе на 4 ноември  2015 г. (сряда) от 10:00 часа в Представителството на Европейската комисия в България, на ул. “Г.С. Раковски” № 124.

За участие в информационния ден моля да се регистрирате тук

Европейската комисия одобри новата работна програма 2016-2017 г. по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Европейската комисия публикува информация за финансираните проекти от конкурса през 2015 г. по програма „Наука с и за обществото“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Приемането на предложенията за проекти беше отворено от 22 април 2015 г. до 16 септември 2015 г, след което получените проекти бяха оценени от експерти към Европейската комисия.

Европейската комисия публикува оценките от подадените предложения за проекти в конкурсите за 2015 г.  по програми „Информационни и комуникационни технологии“  и „Наука с и за обществото“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

На 15 октомври 2014 г. беше отворен конкурсът по Работна програма 2015 г. на програма „ИКТ“ от  Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”. Крайният срок за подаване на предложения за проекти е 14 април 2015 г. Бюджетът е 561 млн. евро.

Основните направления, по които могат да се подават предложения за проекти са:

Възможностите български организации и фирми да участват в програма „Информационни и комуникационни технологии“ (ИКТ) на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз, бяха представени в рамките на информационен ден, организиран от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС). Събитието се състоя днес, 10 ноември 2014 г.,  в Представителството на Европейската комисия в България.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира информационен ден, посветен на втори конкурс по програма „ИКТ“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” (2014-2020), който ще се проведе на 10 ноември  2014 г. (понеделник) от 10:00 часа в Представителството на Европейската комисия в България, на ул. “Г.С. Раковски” №  124.

За участие в информационния ден моля да се регистрирате тук

Отворени са 4 конкурса по програма „Наука с и за обществото“ от програма „Хоризонт 2020“. Крайният срок за подаване на предложения за проекти е 16 септември 2015 г. Конкурсите са:

Генерална дирекция на ЕК “Съобщителни мрежи, съдържание и технологии” ще издаде серия от клипове на теми, свързани с ИКТ за Обществените (социални) предизвикателства в Програма “Хоризонт 2020”. Първите два клипа вече са достъпни.

На 12 февруари 2014 г. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията проведе информационен ден, посветен на Програма „ИКТ” от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”. „Хоризонт 2020“ ще се съсредоточи върху иновационните продукти и услуги, които осигуряват възможности за развитие на висшите училища, научноизследователски организации и бизнеса. Делът на тематиката „Информационни и комуникационни технологии“ в общото финансиране е 9 милиарда евро.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира информационен ден, посветен на отворените конкурси в областта на ИКТ от новата Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” (2014-2020), който ще се проведе на 12 февруари 2014 г. (сряда) от 10:30 часа в Представителството на Европейската комисия в България, на ул. “Г.С. Раковски” №  124.

На 11 декември 2013 г. бяха отворени първите конкурси по новата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” (2014-2020).  „Хоризонт 2020“ обединява всички съществуващи форми на финансиране на научни изследвания и иновации от Съюза, включително Рамковата програма за научни изследвания (Седма рамкова); дейностите, свързани с иновации от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации; както и Европейския институт за иновации и технологии (EIT).

Отворените конкурси за 2014 г. в областта на ИКТ са два:

През месец януари 2014 г. Европейската комисия организира:

- Информационен ден на 15 и 16 януари 2014 в Люксембург посветени на: