Цифрова Европа (2021-2027)

На 4 юли 2024 г. са отворени 10 нови конкурса по програма „Цифрова Европа“ с бюджет над 200 млн. евро в области като киберсигурност, облачни услуги, данни, изкуствен интелект, задълбочени цифрови умения и др.

На 4 юли 2024 г. предстоят да бъдат отворени 10 нови конкурса по програма „Цифрова Европа“ с бюджет над 200 млн. евро в области като киберсигурност, облачни услуги, данни, изкуствен интелект, Европейска обсерватория за цифрови медии (EDMO), задълбочени цифрови умения и др.

На 29 февруари 2024 г. са отворени нови конкурси за подаване на предложения за проекти по Работна програма 2024 за програма „Цифрова Европа“ за пространства за данни, цифрови умения, изкуствен интелект, здравеопазване, езикови технологии и др.

На 16 януари 2024 г. са отворени 6 конкурса за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“ за дейности в подкрепа на центровете за операции по сигурността с нови приложения на изкуствения интелект и други базови технологии, за прилагането на законодателството на ЕС в областта на киберсигурността, като например Законодателния акт за киберустойчивост, както и за европейския преход към постквантова криптография. Предложенията за проекти могат да се подават до 26 март 2024 г. 

На 21 ноември 2023 г. са отворени нови конкурси за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“ в областта на цифровите умения. Предложенията за проекти могат да се подават до 21 март 2024 г.

На 28 септември 2023 г. са отворени 2 нови конкурси за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“ за укрепване на цифровите технологии и компетентности в Европейския съюз. Предложенията за проекти могат да се подават до 23 януари 2024 г.

До 22 ноември 2023 г. е удължен срокът за кандидатстване по отворените на 11 май 2023 г. 6 конкурса за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“ (вместо до 26 септември 2023 г.).

 

На 31 май 2023 г. Министерство на транспорта и съобщенията проведе национален информационен ден, на който бяха представени отворените конкурси, правилата за участие и възможностите за финансиране по европейската програма „Цифрова Европа“ (2021-2027).

 

На 25 май 2023 г. са отворени нови конкурси за „Киберсигурност“ по програма „Цифрова Европа“, насочени към повишаване на устойчивостта на ЕС срещу киберзаплахи и капацитета за защита от кибератаките. Могат да участват юридически лица от държавите членки или от Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн).

Министерство на транспорта и съобщенията организира национален информационен ден по програма „Цифрова Европа“, който ще се проведе на 31 май 2023 г. (сряда) от 10:00 ч. в Представителството на Европейската комисия в България, гр. София, ул. „Раковски” №  124.

На 11 май 2023 г. са отворени 6 нови конкурси за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“ за укрепване на цифровите технологии и компетентности в Европейския съюз. Предложенията за проекти могат да се подават до 26 септември 2023 г.

На 24 март 2023 г. Европейската комисия прие две многогодишни работни програми за периода 2023-2024 – „Основна“ и „Киберсигурност“ по програма „Цифрова Европа“, в които се очертават целите и специфичните тематични области, които ще получат финансиране в размер на общо 1.284 милиарда евро, от които 553 милиона евро през 2023 г.

На 29 септември 2022 г. са отворени нови конкурси за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“.  Предложенията за проекти могат да се подават до 24 януари 2023 г.

 

 

На 5 юли 2022 г. Министерство на транспорта и съобщенията проведе Евро Техно Инфо Ден, на който бяха представени правилата за участие и  възможностите за финансиране по европейски програми в областта на цифровата и транспортна свързаност – Механизъм за свързване на Европа и програма „Цифрова Европа“.

 

 

 

Министерство на транспорта и съобщенията организира Евро Техно Инфо Ден, който ще се проведе на 5 юли 2022 г. (вторник) от 10:00 ч. в Представителство на Европейската комисия в България, гр. София, ул. „Раковски” №  124.

 

Препоръки за подготовка на предложение за проект по програма "Цифрова Европа" и Механизъм за свързване на Европа могат да се намерят в приложената презентация.

За допълнителни въпроси може да се обръщате към г-жа Ели Канева - държавен експерт в дирекция "Цифрова свързаност", тел. 9409284, email: ekaneva@mtitc.government.bg. 

На 22 февруари 2022 г. са отворени конкурси за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“. Предложенията за проекти могат да се подават до 17 май 2022 г. по следните седем конкурса: 

Инвестицията ще създаде паневропейска мрежа от центрове за безопасен интернет (SIC), която ще позволи на децата и младите хора да станат по-устойчиви цифрови потребители чрез дейности за повишаване на осведомеността в неформалното и формалното образование (напр. дейности за участие на младежи, семинари, посещения в класната стая , състезания).

На 17 ноември 2021 г. са отворени първите конкурси за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“. Предложенията за проекти могат да се подават до 22 февруари 2022 г. за следните 7 конкурса:

Европейската Комисия прие три работни програми по програма „Цифрова Европа“, в които се очертават целите и конкретните тематични области, които ще получат финансиране чрез безвъзмездни средства и обществени поръчки в размер на общо 1.98 милиарда евро.