Вие сте тук

Цифрова Европа (2021-2027)

24.03.2022

На 22 февруари 2022 г. са отворени конкурси за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“. Предложенията за проекти могат да се подават до 17 май 2022 г. по следните седем конкурса: 

01.12.2021

Инвестицията ще създаде паневропейска мрежа от центрове за безопасен интернет (SIC), която ще позволи на децата и младите хора да станат по-устойчиви цифрови потребители чрез дейности за повишаване на осведомеността в неформалното и формалното образование (напр. дейности за участие на младежи, семинари, посещения в класната стая , състезания).

В рамките на Програма „Цифрова Европа“ е отворен конкурс Центрове за по-безопасен интернет ( Safer Internet Centres (SICs)
19.11.2021

На 17 ноември 2021 г. са отворени първите конкурси за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“. Предложенията за проекти могат да се подават до 22 февруари 2022 г. за следните 7 конкурса:

16.11.2021

Европейската Комисия прие три работни програми по програма „Цифрова Европа“, в които се очертават целите и конкретните тематични области, които ще получат финансиране чрез безвъзмездни средства и обществени поръчки в размер на общо 1.98 милиарда евро.

 

11.05.2021

С Регламент (ЕС) 2021/694 се създава програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021-2027 г. и се определят целите на програмата, бюджетът, формите на финансиране от Европейския Съюз и правилата за предоставяне на такова финансиране. 

Министерският съвет прие процедура за подбор на проектни предложения за създаване на Европейски цифрови иновационни хъбове в България.

 

 

Процедура за подбор на проектни предложения за създаване на Европейски цифрови иновационни хъбове в България

Проведен онлайн информационен ден по програма „Цифрова Европа“ (2021-2027).

Онлайн информационен ден по програма „Цифрова Европа“

Програма "Цифрова Европа" (2021-2027) е нова програма, посветена на разширяването и увеличаването до максимум на ползите от цифровата трансформация за всички европейски граждани, публични администрации и предприятия.

Структурирана е в пет специфични цели, които отразяват основните области на политиката, а именно:

Специфична цел № 1: Високопроизводителни изчислителни технологии

Специфична цел № 2. Изкуствен интелект

Специфична цел № 3: Киберсигурност и доверие

Специфична цел № 4: Задълбочени цифрови умения

Програма "Цифрова Европа" (2021-2027)
Subscribe to Цифрова Европа (2021-2027)