Второстепенни разпоредители с бюджет

 Христо Христов - Председател
 Адрес: София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
 Тел.: 02/9409864,
 Факс: 02/9409828,
 Имейл: IHristov@ntib.bg
Интернет страница: https://www.ntib.bg/ntib/
Борислав Муеров  - Изпълнителен директор
адрес: София 1000, ул."Ген. Й. В. Гурко" №5
тел.: (+359 2) 930 88 40,
факс: (+359 2) 988 54 95
Интернет страницаrta.government.bg
Анелия Маринова - Главен директор
Адрес: София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
Тел.: +359 2 937 1047
Факс: +359 2 980 5337
SITA: SOFTOYA
Имейл: caa@caa.bg
Интернет страница: https://www.caa.bg/bg
 
 
Любен Нанов  - Изпълнителен директор
адрес: гр. София 1000; ул. „Ген. Й. Гурко“ № 5
тел.: (+359 2) 9 409 428
факс: (+359 2) 987 67 69
ЦАО: (+359 2) 9 409 507
Интернет страница: https://www.iaja.bg/
Венцислав Иванов - Изпълнителен директор на ИА „Морска администрация“
Адрес: София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
Телефон: 0700 10 145
Имейл: bma@marad.bg
Интернет страница: www.marad.bg
Ивелин Занев - Изпълнителен директор
Aдрес: Русе 7000, бул. "Славянски" №6
тел: (+359)  82 823 130
факс : (+359) 82 823 131
имейл: appd@appd-bg.org
Интернет страница: www.appd-bg.org
Златко Златев - Генерален директор
адрес: София 1540, Летище София
имейл: spao@sao.bg
тел. (+359 2) 945 90 17
факс: +359 2 945 92 01
Интернет страница: www.avio28.com
д-р Райко Цветков - Директор
Адрес: София 1233, бул. "Княгиня М.Луиза" №108
Тел: 02/932 24 85
Факс : (+359 2) 931 5138
имейл: nmtb_sofia@abv.bg
Интернет страница: www.nmtb-sofia.eu
адрес: гр. Пловдив 4004, ул. "Колхида продължение"
тел./факс: (+359) 32 674 659
тел: (+359) 32 692 502
имейл: mtbplovdiv@mtb-plovdiv.com
Интернет страница: www.mtb-plovdiv.com