Вие сте тук

Обществени консултации на ЕК

Цифров компас
25.05.2021

Публикувана е пътната карта и е стартирана обществената консултация за изготвяне на набора от европейски цифрови принципи.

13.11.2017

Мнения и коментари от страна на обществеността се очакват до 23 февруари.

 

Можете да участвате в консултацията на електронната страница на Европейската комисия.

09.10.2017

Изследването цели да осигури точен преглед на съществуващите доброволни мерки, предприети от доставчиците на хостинг услуги, тяхната цена и ефективност.

 

Консултацията ще продължи до 31 Октомври 2017 г.

26.09.2017

Целева група за консултацията представляват всички заинтересовани страни, включително държавната администрация, собственици и ползватели на съдържание от обществения сектор, повторни ползватели с търговска и нетърговска цел, експерти, членове на академичната общност и граждани, се приканват да дадат приноса си.

 

Въпросника за обратна връзка можете да намерите тук.

31.01.2017

Тази консултация ще помогне за формирането на  бъдещите политики в сферата на Европейската икономика, основана на данните. Резултатите от нея ще бъдат включени в Инициативата, която Комисията ще предприеме през 2017 г. за изграждане на този тип икономика.

 

Повече информация и възможност за участие в консултацията можете да намерите тук.

15.11.2016

Тази есен Европейската комисия стартира новата инициатива “Интернет от следващо поколение“ (Next Generation Internet) и обявява обществена консултация за формулиране на Интернет на бъдещето.

Стартира инициативата на Европейската комисия ”Интернет от следващо поколение”
04.11.2016

Пътната карта за електронни инфраструктури 2016 съдържа препоръки до всички заинтересовани страни за постигането на напредък в областта на е-Инфраструктурите.

Пътната карта за електронни инфраструктури 2016 навлезе в етапа на обществено допитване.  Бихме искали да Ви помолим да ни предоставите Вашата ценна обратна връзка.

Можете да намерите пълния текст на Пътната карта и да предоставяте Вашите коментари на адрес: http://e-irg.eu/roadmap.

Крайния срок да направите своя принос е 10 ноември 2016 г.

На 11 септември 2015 г. Европейската комисия стартира обществена консултация относно нуждите от скорост и качество на интернет след 2020 г., в контекста на Стратегията за цифров единен пазар в Европа.

В срок до 30 май 2014 г. ЕК ще  събира информация по проучване на тема: “Състояние на лицензионните практики, свързани с данните на ниво ЕС и държави-членки, в обхвата на програмата “Оперативно-съвместими решения за европейската публична администрация”, за споделяне и повторна употреба”. Целта му е да се оценят практиките в държавите-членки (ДЧ) относно общи и специални лицензи при публикуване на отворени данни.

Европейската комисия провежда обществени консултации относно насоки за препоръчителни стандартни разрешения, масиви от данни и таксуване на повторната употреба на информацията в обществения сектор.
Целевите групи на обществените консултации са всички граждани и организации, особено повторните ползватели на информацията в обществения сектор (предприемачи, частни лица), обществени органи, експерти в областта на повторната употреба на данни.

Европейският портал за данни (EDP) обхваща набор от дейности и услуги с добавена стойност за европейските страни (http://www.europeandataportal.eu/).

Subscribe to Обществени консултации на ЕК