Маркоиздаване

В Министерството на транспорта и съобщенията бяха получени общо шестнадесет проекта за участие в анонимния конкурс за изработване на пощенско-филателно издание на тема „200 години от отпечатването на Рибния буквар на Петър Берон. Всички проекти отговарят на условията на анонимност.

В Министерството на транспорта и съобщенията бяха получени общо двадесет и два проекта за участие в анонимния конкурс за изработване на пощенско-филателно издание, съответно на теми „Коледа 2023“ – 12 проекта и „100 години от рождението на Любен Зидаров“ – 10 проекта. Всички проекти отговарят на условията на анонимност.

Министерството на транспорта и съобщенията организира анонимен конкурс за изработване на художествени проекти на пощенско-филателни издания през 2023 г.

Цел: Целта на конкурса е изработването на художествени проекти на пощенско-филателни издания на следните теми:

  • „Коледа 2023“, състоящо се от една пощенска марка и специален пощенски печат;
  • „100 години от рождението на художника Любен Зидаров“, състоящо се от една пощенска марка и специален пощенски печат.

Целта на конкурса е изработването на художествени проекти на пощенско-филателно издание на тема: „50 години Национален исторически музей“, състоящо се от една пощенска марка и специален пощенски печат.

Във връзка с подготовката на Тематичен план за пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати през 2023 година и с цел да бъдат обхванати всички значими събития, кръгли годишнини и чествания, които биха могли да бъдат отбелязани чрез пускането в употреба на пощенско-филателни издания, имате възможност да направите Вашите мотивирани предложения, в срок до до 30 септември 2022 г., съобразени най-малко с един от следните критерии:

В Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията бяха получени художествени проекти от двама участника в анонимния конкурс за изработване на пощенско-филателно издание на тема „Коледа 2021“. Получените проекти отговарят на условията за анонимност.

В Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията бяха получени художествени проекти от петнадесет участника в анонимния конкурс за изработване на пощенско-филателно издание „125 години Национална художествена академия“. Всички проекти, с изключение на два, отговарят на условията на анонимност. На два от проектите върху големите пликове бяха изписани имената на участниците, което е в нарушение с предварително зададените условия за участие в конкурса. Поради тази причина цитираните по-горе проекти бяха дисквалифицирани.

До 31 август 2021 г. ще бъдат приемани  предложения за отбелязване с пощенско-филателно издание на събития с обществена, национална или световна значимост, както и кръгли годишнини и чествания.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира анонимен конкурс за изработване на художествени проекти на пощенско-филателно издание през 2021 г.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира анонимен конкурс за изработване на художествени проекти на пощенско-филателно издание през 2021 г.