Национални точки за достъп до транспортна информация

Национална точка за достъп до данни за мултимодални пътувания в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 2017/1926

БДЖ-Разписание на влаковете БДЖ-Местоположение на влаковете
БДЖ-Online резервация и билетоиздаване Маршрутни разписания по автобусни линии
Информация за международни летища  

Национална точка за достъп до информация за пътната мрежа и движението по пътищата в съответствие с делегирани регламенти (ЕС) № 885/2013, № 886/2013, № 2015/962

Информация за пътната обстановка