Автомобилен транспорт - контакти

Адрес:

   Изпълнителна агенция
"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

София 1000, ул."Ген. Й. B. Гурко" №5

Телефони:

(+359 2) 930 88 40

*3222

Телефон за подаване на сигнали за корупция:

0700 19 990

Факс:

(+359 2) 988 54 95

Електронна поща:

avto_a@rta.government.bg

Електронна поща за приемане на
електронни документи, подписани
с удостоверение за универсален
електронен подпис:

avto_a@rta.government.bg

Банковата сметка, обслужваща Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е в банка УниКредит Булбанк, София, както следва:

ИА"АА"

Банка

IBAN

УниКредит Булбанк

BG03UNCR96603120607317

 BIC  код на УниКредит Булбанк: UNCRBGSF

Центрове за административно обслужване  

Адреси и телефони