Актуална информация

Започва модернизация на железопътния участък от София до Волуяк, с обща дължина приблизително 10 км. Официалният старт на строителните дейности бе даден от Нели Андреева, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, инж. Красимир Папукчийски, генерален директор на НК „Железопътна инфраструктура“ и инж. Галина Василева, директор на дирекция „Координация на програми и проекти“, МТИТС – Контролен орган по Механизма за свързване на Европа.

България получи одобрение на 6 проекта, по поканата за набиране на проектни предложение за 2019 г., в рамките на Многогодишната работна програма по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“ (МСЕ).