Актуална информация

В сградата на община Бургас се проведе публично събитие за представяне на проект на основните технически решения при настоящото техническо проектиране на проект за връзка от гара Владимир Павлов до летище Бургас. Проектирането се изпълнява по договор с предмет: „Изготвяне на технически проект, технически спецификации за строителство и изработване на ПУП за връзка между жп гара Бургас и летище Бургас“ по проект: „Достъп от коридор ОИС до летище Бургас“. Проучвания за връзка между железопътната инфраструктура и летище Бургас“.

Започва модернизация на железопътния участък от София до Волуяк, с обща дължина приблизително 10 км. Официалният старт на строителните дейности бе даден от Нели Андреева, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, инж. Красимир Папукчийски, генерален директор на НК „Железопътна инфраструктура“ и инж. Галина Василева, директор на дирекция „Координация на програми и проекти“, МТИТС – Контролен орган по Механизма за свързване на Европа.

България получи одобрение на 6 проекта, по поканата за набиране на проектни предложение за 2019 г., в рамките на Многогодишната работна програма по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“ (МСЕ).