Приветствия

Уважаеми дами,

България се включва и тази година в инициативата на Международния съюз по далекосъобщения за отбелязване на Деня на момичетата в информационните и комуникационни технологии. Този път темата е „Лидерство“.

Днес отбелязваме Световния ден на телекомуникациите и информационното общество. Празникът е посветен на създадения през 1865 г. Международен съюз по далекосъобщения – една от най-престижните агенции към Организацията на обединените нации. България е една от първите държави, които се присъединяват към Съюза през далечната 1880 г.

Технологичният сектор в България е територия за професионална изява на все повече жени. В Международния ден на момичетата в ИКТ бихме искали да поздравим българките, които работят в информационните технологии и съобщенията.