Обществен съвет

Съветът е създаден със заповед РД-08-192/09.04.2015 г., със задача да приеме изготвените от Работната група проект на документи „Принципи и изисквания за регистрация на имена в интернет областта .бг (IDN ccTLD .бг)” и „Методика за оценка на предложенията на кандидатите за Регистър на домейн от високо ниво на кирилица „.бг“

Съветът е експертно консултативно звено към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за решаване на проблеми във връзка с изпълнение на ангажиментите му при провеждането на държавната политика в областта на информационните технологии и управлението на интернет и за сътрудничество при вземане на решения, формиране на позиции, изготвяне на становища и приемане на инициативи.

Акт за създаване на Обществен съвет