Въздушен транспорт

Анелия Маринова - Главен директор
Адрес: София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
Тел.: +359 2 937 1047
Факс: +359 2 980 5337
SITA: SOFTOYA
Имейл: caa@caa.bg
Интернет страница: https://www.caa.bg/bg
 
 
Златко Златев - Генерален директор
адрес: София 1540, Летище София
имейл: spao@sao.bg
тел. (+359 2) 945 90 17
факс: +359 2 945 92 01
Интернет страница: www.avio28.com
Адрес: София  1000, ул."Дякон Игнатий" № 9
Тел.: +359 2 940 9864, +359 2 937 1067;
Факс: +359 2 940 9828
e-mail:  BG_SIA@ntib.bg
 
GSM за 24-часово докладване на авиационни събития:
0889 601 266; 0886 777 998
Интернет адрес за задължително уведомяване на авиационно събитие: https://e2.aviationreporting.eu/reporting