Хоризонт Европа (2021-2027)

На 20 март 2024 г. Европейската комисия (ЕК) прие Стратегически план за програма „Хоризонт Европа“ за периода 2025-2027 г. за научни изследвания и иновации в подкрепа на пътя към екологично, цифрово и устойчиво бъдеще.

Европейската комисия прие и публикува Работна програма 2021-2022 за програма „Хоризонт Европа“, клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“, която очертава целите и конкретните тематични области, които ще получат 3,5 милиарда евро финансиране за 2021-2022.

 

С Регламент (ЕС) 2021/695 се създава Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ за периода 2021-2027 г. Бюджетът за седемгодишния период е над 86 млрд. евро за укрепване на научната и технологична база на ЕС и за стимулиране на иновациите, конкурентоспособността и създаването на работни места в Европа.