Вие сте тук

Годишни отчети

30.06.2022
Годишен финансов отчет на МТС за 2021 г.
15.06.2021

Сметната палата е извършила одит на консолидирания ГФО за 2020 г. на първостепенния разпоредител – МТИТС, а ГФО на разпоредителите от по-ниска степен не са предмет на отделен финансов одит

ГФО за 2020 г. на второстепенните разпоредители с бюджет към МТИТС
14.06.2021
Годишен финансов отчет на МТИТС за 2020 г.
29.06.2020
Годишен финансов отчет на МТИТС за 2019 г.
01.07.2019
Годишен финансов отчет на МТИТС за 2018 г.
Subscribe to Годишни отчети