Актуално в Съобщения

Министерството на транспорта и съобщенията започва подготовка на Тематичния план за пускане в употреба на пощенски марки, пощенски продукти и на специални пощенски печати през 2025 г.

Информираме ви, че Международният съюз по далекосъобщения (МСД) организира онлайн обществена консултация с всички заинтересовани страни на тема „Аспекти на развитието за укрепване на интернет“.

Международният съюз по далекосъобщения (ITU), съвместно с Международния изчислителен център на ООН (UNICC) и Организацията на ООН по прехрана и земеделие (FAO), организират конкурс Think-a-Thon 2024 г. на тема „Ролята на виртуалните светове в революционизирането на интелигентните устойчиви градове и общности“.

В Министерството на транспорта и съобщенията бяха получени общо шестнадесет проекта за участие в анонимния конкурс за изработване на пощенско-филателно издание на тема „200 години от отпечатването на Рибния буквар на Петър Берон. Всички проекти отговарят на условията на анонимност.

Световният форум на информационното общество обяви ежегодния фотоконкурс за 2024 г. WSIS Forum Photo Contest 2024. Фотоконкурсът на Световната среща на върха за информационното общество (WSIS) е ежегоден конкурс, който приканва участниците да изпращат снимки, показващи как информационните и комуникационните технологии (ИКТ) играят благоприятна роля за постигането на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН.

Международният съюз по далекосъобщения (МСД) обявява възможност за участие в инициативата „Generation Connect Youth Envoys“, подходяща за кандидати на възраст от 18 до 24 години.

Международният съюз по далекосъобщения предоставя възможност за участие в новата й инициатива – Младежки консултативен съвет към генералния секретар на МСД – динамична и перспективна инициатива, която дава възможност на младите хора да определят бъдещето на глобалната свързаност като предлагат практически съвети  и нови идеи на генералния секретар на МСД.

Европейският комуникационен офис (ECO) обявява вакантна позиция за поста „Spectrum expert“, за офиса на ЕСО в гр. Копенхаген, Кралство Дания. Обявената позиция е за 4-годишен договор за работа, с възможност за удължаване до максимум осем години.

В Министерството на транспорта и съобщенията бяха получени общо двадесет и два проекта за участие в анонимния конкурс за изработване на пощенско-филателно издание, съответно на теми „Коледа 2023“ – 12 проекта и „100 години от рождението на Любен Зидаров“ – 10 проекта. Всички проекти отговарят на условията на анонимност.

Министерството на транспорта и съобщенията организира анонимен конкурс за изработване на художествени проекти на пощенско-филателни издания през 2023 г.

Цел: Целта на конкурса е изработването на художествени проекти на пощенско-филателни издания на следните теми:

  • „Коледа 2023“, състоящо се от една пощенска марка и специален пощенски печат;
  • „100 години от рождението на художника Любен Зидаров“, състоящо се от една пощенска марка и специален пощенски печат.

Министерството на транспорта и съобщенията започва подготовка на Тематичния план за пускане в употреба на пощенски марки, пощенски продукти и на специални пощенски печати през 2024 г.

Международният съюз по далекосъобщения (МСД) открива процедура за кандидатстване и подбор на лица, проявяващи интерес и притежаващи подходяща квалификация и опит, за членове на Независимия консултативен комитет за управление (IMAC).

Целта на конкурса е изработването на художествени проекти на пощенско-филателно издание на тема: „50 години Национален исторически музей“, състоящо се от една пощенска марка и специален пощенски печат.

Обявената позиция е за двугодишен договор за работа с възможност за удължаване с още две години.

Европейският комуникационен офис (ЕСО) обявява процедура за кандидатстване за длъжността „директор на ЕСО“

Във връзка с подготовката на Тематичен план за пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати през 2023 година и с цел да бъдат обхванати всички значими събития, кръгли годишнини и чествания, които биха могли да бъдат отбелязани чрез пускането в употреба на пощенско-филателни издания, имате възможност да направите Вашите мотивирани предложения, в срок до до 30 септември 2022 г., съобразени най-малко с един от следните критерии: