Актуално в Съобщения

На 21.02.2024 г. Европейската комисия стартира обществена консултация относно инициативи за оформяне на бъдещата политика на ЕС за цифровите инфраструктури и мрежи, обединени в т.нар. „Цифров пакет за свързаността“

Световният форум на информационното общество обяви ежегодния фотоконкурс за 2024 г. WSIS Forum Photo Contest 2024. Фотоконкурсът на Световната среща на върха за информационното общество (WSIS) е ежегоден конкурс, който приканва участниците да изпращат снимки, показващи как информационните и комуникационните технологии (ИКТ) играят благоприятна роля за постигането на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН.

Международният съюз по далекосъобщения (МСД) обявява възможност за участие в инициативата „Generation Connect Youth Envoys“, подходяща за кандидати на възраст от 18 до 24 години.

Международният съюз по далекосъобщения предоставя възможност за участие в новата й инициатива – Младежки консултативен съвет към генералния секретар на МСД – динамична и перспективна инициатива, която дава възможност на младите хора да определят бъдещето на глобалната свързаност като предлагат практически съвети  и нови идеи на генералния секретар на МСД.

Европейският комуникационен офис (ECO) обявява вакантна позиция за поста „Spectrum expert“, за офиса на ЕСО в гр. Копенхаген, Кралство Дания. Обявената позиция е за 4-годишен договор за работа, с възможност за удължаване до максимум осем години.

В Министерството на транспорта и съобщенията бяха получени общо двадесет и два проекта за участие в анонимния конкурс за изработване на пощенско-филателно издание, съответно на теми „Коледа 2023“ – 12 проекта и „100 години от рождението на Любен Зидаров“ – 10 проекта. Всички проекти отговарят на условията на анонимност.

Министерството на транспорта и съобщенията организира анонимен конкурс за изработване на художествени проекти на пощенско-филателни издания през 2023 г.

Цел: Целта на конкурса е изработването на художествени проекти на пощенско-филателни издания на следните теми:

  • „Коледа 2023“, състоящо се от една пощенска марка и специален пощенски печат;
  • „100 години от рождението на художника Любен Зидаров“, състоящо се от една пощенска марка и специален пощенски печат.

Министерството на транспорта и съобщенията започва подготовка на Тематичния план за пускане в употреба на пощенски марки, пощенски продукти и на специални пощенски печати през 2024 г.

Международният съюз по далекосъобщения (МСД) открива процедура за кандидатстване и подбор на лица, проявяващи интерес и притежаващи подходяща квалификация и опит, за членове на Независимия консултативен комитет за управление (IMAC).

Целта на конкурса е изработването на художествени проекти на пощенско-филателно издание на тема: „50 години Национален исторически музей“, състоящо се от една пощенска марка и специален пощенски печат.

Обявената позиция е за двугодишен договор за работа с възможност за удължаване с още две години.

Европейският комуникационен офис (ЕСО) обявява процедура за кандидатстване за длъжността „директор на ЕСО“

Във връзка с подготовката на Тематичен план за пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати през 2023 година и с цел да бъдат обхванати всички значими събития, кръгли годишнини и чествания, които биха могли да бъдат отбелязани чрез пускането в употреба на пощенско-филателни издания, имате възможност да направите Вашите мотивирани предложения, в срок до до 30 септември 2022 г., съобразени най-малко с един от следните критерии:

Обявената позиция е за двугодишен договор за работа с възможност за удължаване с още две години.