Актуално в Съобщения

Министерството на транспорта и съобщенията организира анонимен конкурс за изработване на художествени проекти на пощенско-филателни издания през 2023 г.

Цел: Целта на конкурса е изработването на художествени проекти на пощенско-филателни издания на следните теми:

  • „Коледа 2023“, състоящо се от една пощенска марка и специален пощенски печат;
  • „100 години от рождението на художника Любен Зидаров“, състоящо се от една пощенска марка и специален пощенски печат.

Министерството на транспорта и съобщенията започва подготовка на Тематичния план за пускане в употреба на пощенски марки, пощенски продукти и на специални пощенски печати през 2024 г.

Международният съюз по далекосъобщения (МСД) открива процедура за кандидатстване и подбор на лица, проявяващи интерес и притежаващи подходяща квалификация и опит, за членове на Независимия консултативен комитет за управление (IMAC).

Целта на конкурса е изработването на художествени проекти на пощенско-филателно издание на тема: „50 години Национален исторически музей“, състоящо се от една пощенска марка и специален пощенски печат.

Обявената позиция е за двугодишен договор за работа с възможност за удължаване с още две години.

Европейският комуникационен офис (ЕСО) обявява процедура за кандидатстване за длъжността „директор на ЕСО“

Във връзка с подготовката на Тематичен план за пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати през 2023 година и с цел да бъдат обхванати всички значими събития, кръгли годишнини и чествания, които биха могли да бъдат отбелязани чрез пускането в употреба на пощенско-филателни издания, имате възможност да направите Вашите мотивирани предложения, в срок до до 30 септември 2022 г., съобразени най-малко с един от следните критерии:

Обявената позиция е за двугодишен договор за работа с възможност за удължаване с още две години.

Европейският комуникационен офис (ЕСО) обявява процедура за кандидатстване за длъжността „директор на ЕСО“

Обявената позиция е за двугодишен договор за работа с възможност за удължаване с още две години.

Международният съюз по далекосъобщения (ITU) обявява свободно работно място за позицията ръководител на отдел „Управление на документи и преводи“ за офиса на Съюза в Женева, Швейцария. Обявената позиция е за двугодишен договор за работа с възможност за удължаване с още две години, като се насърчават кандидатурите на жени.

Обявената позиция е за двугодишен договор за работа с възможност за удължаване с още две години.

В Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията бяха получени художествени проекти от двама участника в анонимния конкурс за изработване на пощенско-филателно издание на тема „Коледа 2021“. Получените проекти отговарят на условията за анонимност.

В Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията бяха получени художествени проекти от петнадесет участника в анонимния конкурс за изработване на пощенско-филателно издание „125 години Национална художествена академия“. Всички проекти, с изключение на два, отговарят на условията на анонимност. На два от проектите върху големите пликове бяха изписани имената на участниците, което е в нарушение с предварително зададените условия за участие в конкурса. Поради тази причина цитираните по-горе проекти бяха дисквалифицирани.

Република Армения обявява отворен конкурс за Управител на Националния фонд за рисков капитал с краен срок за подаване на заявленията за участие: 15.09.2021 г. до 23:59 часа Ереванско време.