Железопътен транспорт

Адрес  за кореспонденция:
София  1000, ул."Дякон Игнатий" № 9

д-р инж. Бойчо Скробански - заместник-председател на УС на НБРПВВЖТ
Тел. +359 2 9409317 / +359 2 9324223,
Факс: +359 2 9409350,
Моб.: +359 886 299 301,
E-mail: bskrobanski@mtitc.government.bg;
            bskrobanski@ntib.bg

GSM за 24-часово докладване за възникнали железопътни произшествия и инциденти:
0886 299 301 - Бойчо Скробански

Любен Нанов  - Изпълнителен директор
адрес: гр. София 1000; ул. „Ген. Й. Гурко“ № 5
тел.: (+359 2) 9 409 428
факс: (+359 2) 987 67 69
ЦАО: (+359 2) 9 409 507
Интернет страница: https://www.iaja.bg/