Железопътен транспорт

Адрес  за кореспонденция:
София  1000, ул."Дякон Игнатий" № 9
 

д-р инж. Бойчо Скробански - заместник-председател на УС на НБРПВВЖТ
Тел. +359 2 9409317 / +359 2 9324223,
Факс: +359 2 9409350,
Моб.: +359 886 299 301,
E-mail: bskrobanski@mtitc.government.bg

GSM за 24-часово докладване на железопътни събития:
0886 299 301 - Бойчо Скробански

Веселин Василев - Изпълнителен директор
адрес: гр. София 1000; ул. „Ген. Й. Гурко“ № 5
Тел.: (+359 2) 9 409 428
Факс: (+359 2) 987 67 69
ЦАО: (+359 2) 9 409 507
Имейл: FOffice@iaja.bg
            kabinet-iaja@iaja.bg
 
Интернет страница: https://www.iaja.bg/