Вие сте тук

Административно обслужване

Точна информация и наименования

Информация относно функциите и организацията на работата във връзка с предоставянето на административни услуги

МТИТС приема и издава документи, подписани с квалифициран електронен подпис чрез електронния адрес на министерството или чрез електронен носител.

 

Приемане и издаване на документи, подписани с универсален електронен подпис по електронна поща или чрез електронен носител
Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги

На Вашето внимание предоставяме анкетна карта за проучване мнението Ви относно административното обслужване, която можете да изпратите на Изпрати съобщение . Анкетната карта е на разположение и в информационния център.

Анкетна карта

ЦЕЛ НА ХАРТАТА

Водени от желание за предоставяне на възможно най-доброто административно обслужване на всеки, който се нуждае от предлаганите услуги, служителите на Министерството на транспорта и съобщенията при извършването им се ръководят от тази „Харта на клиента” („хартата”).

Хартата включва описание на нивото на административно обслужване, което Министерството на транспорта и съобщенията предоставя, както и информация относно правата и задълженията на клиентите.

Харта на клиента
Subscribe to Административно обслужване