Административно обслужване

МТИТС приема и издава документи, подписани с квалифициран електронен подпис чрез електронния адрес на министерството или чрез електронен носител.

 

На Вашето внимание предоставяме анкетна карта за проучване мнението Ви относно административното обслужване, която можете да изпратите на Изпрати съобщение . Анкетната карта е на разположение и в информационния център.

Чрез тази Харта, ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване