Административно обслужване

МТИТС приема и издава документи, подписани с квалифициран електронен подпис чрез електронния адрес на министерството или чрез електронен носител.

 

На Вашето внимание предоставяме анкетна карта за проучване мнението Ви относно административното обслужване, която можете да изпратите на Изпрати съобщение . Анкетната карта е на разположение и в информационния център.

ЦЕЛ НА ХАРТАТА

Водени от желание за предоставяне на възможно най-доброто административно обслужване на всеки, който се нуждае от предлаганите услуги, служителите на Министерството на транспорта и съобщенията при извършването им се ръководят от тази „Харта на клиента” („хартата”).

Хартата включва описание на нивото на административно обслужване, което Министерството на транспорта и съобщенията предоставя, както и информация относно правата и задълженията на клиентите.