Воден транспорт

адрес: Ул. „Дякон Игнатий” № 9, София 1000
 
GSM за 24-часово докладване на морски събития:
(+359) 882 644 977 - Георги Денев
 
Ивелин Занев - Изпълнителен директор
Aдрес: Русе 7000, бул. "Славянски" №6
тел: (+359)  82 823 130
факс : (+359) 82 823 131
имейл: appd@appd-bg.org
Интернет страница: www.appd-bg.org
Венцислав Иванов - Изпълнителен директор на ИА „Морска администрация“
Адрес: София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
Телефон: 0700 10 145
Имейл: bma@marad.bg
Интернет страница: www.marad.bg