Воден транспорт

адрес: Ул. „Дякон Игнатий” № 9, София 1000
 
GSM за 24-часово докладване на морски събития:
(+359) 882 644 977 - Георги Денев
 

Венцислав Иванов - Изпълнителен директор на ИА „Морска администрация“

адрес: София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9

Телефон: 0700 10 145

имейлbma@marad.bg

Интернет страницаwww.marad.bg

Ивелин Занев - Изпълнителен директор
Aдрес: Русе 7000, бул. "Славянски" №6
тел: (+359)  82 823 130
факс : (+359) 82 823 131
имейл: appd@appd-bg.org
Интернет страница: www.appd-bg.org