Вие сте тук

10 години специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в транспорта

10 години специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в транспорта
03.06.2016

В Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията беше отбелязан 10-годишният юбилей от създаването на специализираното звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

През 2006 се създават още две структури за разследване на инцидентите в морския и железопътния транспорт, към създаденото през 2001 г. звено занимаващо се с произшествията във въздушния сектор.

През тези 10 години от тяхното създаване, те се утвърдиха като независим разследващ орган със 100 % ефективност на своята работа. Една от функциите, която изпълняват е изготвянето на регулярни доклади с препоръки за безопасността, с цел недопускане на други произшествия в бъдеще.