Документи на ЕС

На 21.02.2024 г. Европейската комисия стартира обществена консултация относно инициативи за оформяне на бъдещата политика на ЕС за цифровите инфраструктури и мрежи, обединени в т.нар. „Цифров пакет за свързаността“

На 16 март 2020 г. Европейската комисия публикува документ относно “онлайн продажбите на крайни клиенти на стоки, доставяни като колетни пратки”