Пощенска политика

Политиката в областта на пощите има за цел да осигури предоставянето на надеждни, достъпни и качествени услуги за всички граждани на Република България, в това число потребители от отдалечени, селски и труднодостъпни райони. Важно е за хората, които разчитат на пощенските услуги, да се осигурят необходимите условия за да останат свързани и да се насърчи тяхното териториалното, социалното и икономическото сближаване.