България подкрепя общоевропейски правила за бързо изграждане на високоскоростни мрежи

България подкрепя създаването на ясни правила за бързо изграждане на гигабитови мрежи, за намаляване на разходите за строителство и на административната тежест. Това заяви заместник-министърът на  транспорта и съобщенията Григори Григоров по време на заседание на Съвета на ЕС, формат „Телекомуникации“. По думите му това ще допринесе за изпълнение на проектите за високоскоростна свързаност, които са залегнали в Националния план за възстановяване и устойчивост. „В тази връзка са важни предложенията на Европейския парламент за стимулиране на инвестициите на телеком операторите, включително идеята за облекчаване на строителния режим за някои елементи на мрежите“, каза Григори Григоров в рамките на дебата на Законодателния акт за гигабитовата инфраструктура.

Българската страна предлага на ниво ЕС да се извърши паспортизация на актуалната подводна кабелна свързаност, посочи заместник-министърът. Оценката трябва да бъде направена от гледна точка на времето на първоначалното им полагане, предоставяните към момента услуги, наличието на резервен капацитет и др. „Целта е да се улесни изграждането на нови и модернизиране на съществуващите подводни кабели, да се идентифицират международните договори, които се нуждаят от актуализиране и да се изяснят пазарните условия за телеком операторите и доставчиците на съдържание“, поясни българският представител. Той добави, че е необходимо да се приоритизира финансирането на проекти за подмяна на остарелите кабели от стратегически интерес за ЕС в акваторията на Черно море. 

В рамките на форума в Брюксел заместник-министър Григоров проведе и срещи с представители на Европейската комисия във връзка с Плана за преструктуриране на „Български пощи“ ЕАД, чието разглеждане е в напреднала фаза. Бе подчертана важността на стратегическия документ за финансовото стабилизиране на дружеството и развитието на неговите търговски услуги. Инициирани бяха и първоначални разговори за предстоящите нотификации на  държавни помощи за услугите от общ икономически интерес, предоставяни от „Български пощи“ ЕАД.