България подписа Декларация за подпомагане завършването на важни инфраструктурни проекти

България, заедно с Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Словакия и Румъния подписаха Декларация за предприемане на действия на европейско ниво за завършване на инфраструктурни обекти. Това стана в рамките на заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика. Събитието във формат „Транспорт“ и “Телекомуникации“ се провежда днес и утре, в Люксембург.

Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Владимир Върбанов подписа от името на България документа, чрез който се установява, че породената от КОВИД-19 и войната в Украйна кризисна ситуация е довела до рязко покачване на цените на горивата, енергията, строителните материали, затруднила е веригите за доставки и е лишила пазара от ценната работна ръка от Украйна. Това поставя изпълнителите на инфраструктурни обекти пред трудности за завършване на проектите навреме и в рамките на договорения бюджет. Решенията на тези предизвикателства ще се намерят в ревизиране на инвестиционните планове, удължаване на срока за изпълнение на проекти, съфинансирани по структурни фондове на ЕС, увеличение на средствата за транспортни програми и възможност за адаптиране на сключени договори за съфинансиране на ЕС към изменилата се ситуация.

Заседанието се проведе в присъствието на европейския комисар по транспорт Адина Вълян, която изрази подкрепата си към исканията на държавите членки.