България пое председателството на Регионалния консултативен комитет за търсене и спасяване при авиационни произшествия в гражданското въздухоплаване

През тази година България ще бъде председател на Регионалния консултативен комитет за търсене и спасяване при авиационни произшествия в гражданското въздухоплаване (RASARAC). ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ пое днес ротационното председателство на комитета от Агенцията по гражданско въздухоплаване на Република Северна Македония.

В рамките на председателството предстои организиране и провеждане на заседания на Управителния съвет и на експертни работни групи, които ще разглеждат въпроси, свързани с трансграничното сътрудничество, оперативните процедури и споразумения, обучение и подготовка, а също и надзора по търсене и спасяване.

RASARAC е междубалкански комитет, имащ за цел да формализира, стандартизира и подобри регионалното сътрудничество за по-ефективно провеждане на международни операции по търсене и спасяване при авиационни произшествия. България се присъедини към комитета през 2021 г. В него членуват още отговорните за авиационно търсене и спасяване национални органи на Албания, Босна и Херцеговина, Република Северна Македония, Сърбия, Черна гора, Словакия, Словения, Хърватия и Унгария.