До септември трябва да приключи преструктурирането на БДЖ

Български държавни железници ще се преобразуват в национална компания до септември. Това заяви заместник-министърът на транспорта и съобщенията Илия Илиев по време на представянето на пътната карта за развитие на дружеството. На събитието присъстваха представителите на Съвета на директорите на БДЖ и изпълнителният директор на ИА „Железопътна администрация“.

Министерството на транспорта и съобщенията предвижда поредица от политически и юридически действия, като първата стъпка вече е направена. Предстои публично обсъждане с работодателските и неправителствени организации, като подробностите ще бъдат представени пред Комисията по транспорт и съобщения на Народното събрание.

Пътната карта предвижда десет стъпки. Те очертават пътят към промяна и развитие на Българските държавни железници, обясни заместник-министър Илиев. Заедно с юридическата част на преструктурирането има редица съпътстващи действия, свързани с разработване на петгодишен бизнес план, намаляване на времето за пътуване на дълги разстояния, повишаване на стандарта на обслужване, осигуряване на транспортна свързаност с европейската железопътна система и др.

Изпълнителният директор на ИА „Железопътна администрация“ потвърди, че промяната е изцяло в синхрон със законодателството на ЕС, и не се налага нотификация или какъвто и да е друг вид съгласуване.