ДППИ придоби специализирана техника за борба с разливи и твърди отпадъци

Високотехнологично оборудване за борба с разливи и твърди отпадъци от корабоплаването в морските и речни пристанища предстои да започне работа през лятото. Това заяви заместник-министърът на транспорта и съобщенията Владимир Върбанов днес във Варна при представянето на специализираната техника, закупена от ДП “Пристанищна инфраструктура”. Според него, приемните съоръжения за разделно събиране на отпадъци вече са доставени в пристанищата в Бургас, Варна, Русе, Лом и Силистра, като се предвижда да започнат да изпълняват своите функции след процедура за избор на оператор.

“В България до момента не е имало система за събиране на отпадъци от речните кораби, но с новата техника това ще се промени. В морските пристанища надграждаме съществуващия модел, като новото е по отношение на отпадъците от яхти или обслужващи кораби, за които до момента не е имало подходяща техника”, коментира още Върбанов.

Това е първото високоспециализирано оборудване от този вид, което влиза в активите на ДППИ. Инвестицията по линия на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ е приблизително 13 млн. лева., а новата техника ще даде възможност на предприятието бързо и ефективно да изпълнява своите задължения по опазване на морската и речната среда в акваторията на българските пристанища.