Европейската комисия проверява участниците в поръчката за нови влакове на базата на документи, предоставени от МТС

Обявената от Европейската комисия задълбочена проверка на участниците в обществената поръчка за доставка на подвижен жп състав се извършва въз основа на документи, изпратени от Министерството на транспорта и съобщенията. Тези действия са в изпълнение на Регламент (ЕС) 2022/2560 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2022 година относно чуждестранните субсидии, които нарушават вътрешния пазар.

Обществената поръчка с предмет „Доставка на 20 броя едноетажни нулевоемисионни електрически влака тип „push-pull“ за 200 км/ч, с капацитет от минимум 300 седящи места, поддръжка за срок от 15 години и обучение на персонал“ е с прогнозна стойност 1 200 483 000 лв. без ДДС и с оглед на това попада в обхвата на Регламента. Той предвижда проверка при обществени поръчки с прогнозна стойност над 250 млн. евро. 

Участниците са били уведомени от страна на МТС, че към офертата си за участие в процедурата трябва да представят уведомление за чуждестранна финансова помощ или декларация за отсъствие на чуждестранна финансова помощ (в зависимост от това кое е приложимо). И двамата участници в хода на процедурата са подали посочените документи, които Министерството е предоставило на Европейската комисия за разглеждане и становище.

Министерството на транспорта и съобщенията до момента е изпълнило всички законови процедури за този тип обществена поръчка (договаряне без предварително обявление) и всички последващи действия ще бъдат съобразени с резултатите от задълбочената проверка и решението на Европейската комисия.