Eвропейските програми са реален инструмент за създаване на интелигентни градове

Европейските програми в областта на цифровите технологии са реален инструмент за създаването на интелигентни градове. Това заяви заместник-министърът на транспорта и съобщенията Дилян Берковски на конференция Digital Burgas.

По програма „Цифрова Европа“ още този септември предстои отваряне на конкурси в областта на изкуствения интелект, задълбочените цифрови умения и данните, каза още заместник-министърът.

Механизмът за свързване на Европа дава възможност за участие на общини, публични органи, мобилни оператори, доставчици на услуги, индустрия и др. Една от темите, които ще получат финансиране, е 5G за интелигентни общности. Целта е да се подкрепи ранното внедряване на 5G-базирани системи, които да се ползват от публични органи или доставчици на услуги.

Други области са облачните технологии, подготовката за внедряване на трансгранична цифрова инфраструктура, 5G покритие по транспортните коридори.

В Цифровия сектор на Механизма се предвижда и финансиране на Опорна свързаност за цифрови глобални портали. Разгръщането може да включва подводни кабелни системи, сателитни инфраструктури и свързаност. Това съвпада с плановете на България за цифрова свързаност през Черно море.