Галина Василева: За оставащите 2 години от изпълнението на ОПТТИ 2014-2020 трябва да бъдат усвоени 50% от финансовия ресурс на програмата

Навлизаме в последните две години от изпълнението на програмен период 2014 – 2020 г., през които трябва да бъде усвоен 50% от бюджета на програмата или около 2 млрд. лева. Това заяви ръководителят на Управляващия орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 инж. Галина Василева по време на заседанието на Комитета за наблюдение на програмата, което се проведе в периода 25-26 ноември. Тя добави, че към момента са договорени 87% от бюджета на програмата, в размер на 3,122 млрд. лева.

Инж. Василева обясни, че с последното изменение на ОПТТИ, одобрено от Европейската комисия през февруари т.г., за финансиране са включени жп линията Волуяк-Драгоман и АМ „Европа“. „Необходимо е НКЖИ и АПИ да ускорят работата по конкретните проекти, с цел пълното усвояване на наличния ресурс по двете приоритетни оси и постигане на поставените цели“, категорична беше Галина Василева.

Според Галина Василева сериозен проблем за изпълнението на проектите в момента представлява силната динамика в цените на основни суровини и материали за строителство и услуги, което рефлектира пряко върху възможностите на строителите да изпълнят своите ангажименти. „В  момента се подготвят предложения за законодателни промени по тази тема, но поради това, че изменението на цените трябва да бъде предвидено в договорите, нямаме решение на въпроса за действащите договори. Занапред този процес изисква умело планиране на разходите при бюджетирането на новите проекти с по-продължителен период за изпълнение“, каза инж. Василева.

В железопътния сектор с добри темпове напредва изграждането на двата тунела по жп линията Елин Пелин-Костенец, стана ясно по време на заседанието. До момента са прокопани над 820 метра от двете съоръжения, обясни Мирослава Бакалска, и.д. директор на дирекция "Стратегическо развитие и инвестиционни проекти" в НКЖИ. Тя допълни още, че са изпълнени 31% от жп линията Пловдив-Бургас и към момента е в ход обществена поръчка за модернизация на 15-километровия жп участък Ямбол-Зимница, с прогнозна стойност 16,6 млн. лева.

Проектите в пътния сектор бяха представени от Златка Петева, директор на дирекция “Изпълнение на проекти по ОП Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020”. По думите ѝ, двете тръби на тунел „Железница“ са изцяло прокопани и свързани една с друга, а в момента се изгражда хеликоптерна площадка на един от изходите на тунела. В ход е оценка на постъпилите 10 оферти по обявената обществена поръчка за строителството на участък „Сливница - връзка със Северната скоростна тангента“ от включения допълнителен проект в ОПТТИ за изграждане на автомагистрала „Европа“. Индикативната стойност е над 224,32 млн. лева без ДДС. Участък Драгоман-Сливница (17 км) е във финален етап на изпълнение.

По проекта за подобряване на корабоплаването по р. Дунав, вече е доставена цялата техника, с изключение на маневрения кораб, който се очаква да бъде завършен до средата на 2022 г. С добри темпове напредват и дейностите за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения, изпълнявани от ДП „Пристанищна инфраструктура“.