ИА „Морска администрация“ проведе тренировъчна операция по търсене и спасяване при инцидент

Служители на изпълнителна агенция „Морска администрация“ проведоха тренировъчна операция по търсене, спасяване и координиране действията на структурите в системата на Министерството на транспорта и съобщенията.

Симулиран бе морски инцидент с туристическа лодка с повреда в корпуса. Според сценария започва нахлуване на вода в плавателния съд, двигателят спира и е изстреляна сигнална ракета.

Операцията се проведе в района на Варненския залив. Целта е отработване на действията в съответствие със стандартните оперативни процедури на Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ при получаване на сигнали за морски инциденти.

След тренировката бяха очертани основни моменти за подобряване на действията в подобни ситуации, а именно: необходимост от разработване на софтуерна система с актуални метеорологични данни, за постигане на по-висока ефективност на програмния продукт SAR PC, както и усъвършенстване формата на оповестяване и предаване на оперативни данни чрез комуникационните средства на Морския спасителен координационен център и плавателните средства.