Изпълнителна агенция ,,Железопътна администрация‘‘ предприе извънредни мерки за безопасността по железопътната инфраструктура

Зачестилите инциденти с товарни композиции на частни превозвачи наложи, Изпълнителна агенция ,,Железопътна администрация‘‘ да предприеме действия за допълнителни мерки и предписания, свързани с безопасността на движение на товарни влакове по железопътната мрежа в страната. За целта, всички вагони с бандажни колела на сглобката бандаж-колело, поставени маркери за контрол срещу превъртане и други, ще преминат технически прегледи.

Допълнителните мерки за контрол на товарните вагони с бандажни колела, въведени от ИАЖА, ще бъдат оповестени на превозвачите в сектора. Железопътната администрация ще проведе заседание на Съвета по безопасност, където ще се разгледат всички нарушения и ще бъдат обсъдени въведените допълнителни мерки за превенция. Това ще се случи до края на месец февруари.

Районните разследващи комисии за съставяне на актове и наказателни постановления на виновните длъжностни лица за реализираните произшествия, се очаква да се произнесат и да съставят протоколи.

Ръководството на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ предприема тези действия във връзка с констатираните нарушения от началото на годината. Предстои да бъде извършена поредица от извънредни одити на системата за управление на безопасността на железопътните превозвачи.