Министър Алексиев получи световна награда за МТИТС за постижения в географските информационни системи

В Световния ден на географските информационни системи, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев получи награда за екипа на министерството от международния конкурс „Специални постижения в ГИС 2021“. ГИС базираната Единна информационна точка беше отличена в престижния конкурс сред повече от 100 000 системи от цял свят.

Платформата осигурява ефективна поддръжка и обработка на големи обеми геоданни, електронни административни услуги и високо ниво на оперативна съвместимост. Системата подпомага сътрудничеството и координацията между държавната администрация, общините и бизнеса.

Единната информационна точка обединява данни за съобщителни, ВиК, газови, пътни, жп и електрически мрежи, пренос на топлинна енергия, улично осветление и др. С платформата се осигурява информация и координация на дейностите по разполагането на електронни съобщителни мрежи между различните мрежови оператори. Това е предпоставка за намаляване на разходите по изграждането и ползването на инфраструктура и за ефективност чрез споделяне на разходите, съвместяване на административни процедури, свързани със строежите и експлоатацията, икономия на ресурси.

Единната точка има 1863 регистрирани потребители. Наличната база данни обединява 18 700 км електронна съобщителна мрежа с 7 834 обекта към нея, 12 200 км инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи, към която са включени 15 2957 обекта, 194 км електропреносна и електроразпределителна мрежа с прилежащи към нея 2 118 обекта и 4 216 км железопътна мрежа с 8 142 обекта.