Министър Гвоздейков откри обновената жп гара Стара Загора

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков откри модернизираната жп гара Стара Загора. „Тук се намира един от основните жп възли в България където се пресичат направленията Север-Юг и Изток-Запад и само за миналата година са преминали над 412 000 пътници“, каза министър Гвоздейков по време на церемонията.

Транспортният министър изтъкна, че повече от 40 години не е правен основен ремонт на приемното здание в Стара Загора. „Днес вече можем да кажем, че жителите на града ще използват една от най-модерните гари в страната“, посочи Гвоздейков.

„Този проект показва, че когато има добър диалог между институциите и местните общности, резултатите са добри за всички страни“, обясни министър Гвоздейков припомняйки, че първоначално заложеният жълт цвят е бил променен, с което МТС и НКЖИ са се съобразили с желанието на обществеността.

Транспортният министър и представителят на Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия Агнес Монфре положиха завещание към бъдещите поколения в една от стените в чакалнята на гарата – капсула на времето. Тя съдържа послание от ученици от VI клас на ОУ „Кирил Христов“ и знамето на Европейския съюз. Новата капсула бе зазидана заедно с първата такава, която е още от построяването на гарата.

„Благодарение на доброто сътрудничество с нашите европейски партньори, железопътният транспорт в България продължава да се модернизира и да върви в правилната посока“, заяви Гвоздейков. По думите му след завършването на железопътната магистрала от София до Бургас и доставката на новите влакове по НПВУ, жп транспортът по това направление ще достигне европейското ниво. “Трябва да положим усилия и в модернизирането на жп инфраструктурата, за да постигнем висока скорост и качество на услугата”, добави още министърът.

В събитието участваха зам.-министърът на транспорта и съобщенията Бисер Минчев, представители на ЕК, ръководството на НК „Железопътна инфраструктура“, ръководителят на УО на ОПТТИ Мартин Георгиев, представители на местната и централна власт, и др.