Министър Ивайло Московски откри първото заседание на Съвета по морска сигурност

Министърът на  транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски откри първото заседание на Съвета по морска сигурност.

Основната цел на консултативния съвет, който се председателства от министър Московски, е изработване на стратегия за сигурност за черноморския район. В него участват представители на всички заинтересовани страни, отговорни за безопасността в българските морски пристанища.

По време на първото съвещание, министър Московски информира членовете, че полученият междинен доклад на Европейската комисия за морската ни безопасност е с положителна оценка. Изградената до момента организационна структура е добра, но с общите усилия на всички заинтересовани институции по темата може да бъде постигнат един още по-добър резултат, добави още министър Ивайло Московски.

 

 

***

Съветът по морска сигурност е консултативен орган към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за осъществяване на стратегическото планиране на дейностите за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони. Друга част от функциите му са съгласуване, сътрудничество и координация между ведомствата, юридическите и физическите лица, които имат отношение към постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони.