Министър Желязков: Необходимо е държавата и бизнесът да си сътрудничат в ИТ инвестициите

„Намерението на държавата е да е проактивна в използването на предвидените 1,2 милиарда евро от Европейския механизъм за възстановяване и устойчивост, там където няма бизнес интерес и бизнес подход“. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на втората конференция SOFIACYBERSEC.

Министърът подчерта, че конкретните проекти ще бъдат насочени към устойчиви политики за следващите десетилетия. „В България има доста добре изградена физическа инфраструктура за пренос на електронни съобщения. За съжаление тя е фрагментирана и в момента сме в процес на интеграция. Заедно с мрежите и системите, които ще бъдат изградени, това ще бъде добра възможност за развитие цифровия пазар“, добави той.

Министър Росен Желязков заяви, че в същото време стои въпросът с доверието. „В тези сложни времена, голяма част от потребителите търсят прости обяснения. Това дава възможност за фабрикуването на какви ли не митове и на възможности за интерпретация за въздействия на технологиите. Така че, от една страна, ще се инвестира целенасочено. Това ще се насърчава чрез споделянето на ресурсите, мерки, свързани с тарифи за спектъра и неговото справедливото разпределение. От друга страна трябва да се преодолее недоверието в използването на новите технологии“, обясни министърът.

Той призова индустрията да бъде доста по-комуникативна с обществото, за да се акцентира върху ползите, а върху недоказаните вреди и  последици от технологиите. „Видяхме как по време на пандемията инфраструктурата в България показа че, е  много добре и като устойчивост, и като скорост. Това даде възможност да се разгърнат такива социални услуги като дистанционно обучение, дистанционна работа и т.н.“, каза в заключение Росен Желязков.