Министър Желязков призова ЕК за защита на транспортния трафик и нормалното функциониране на „зелените коридори“ в Европа

„Призовавам за спешна защита на свободния транспортен трафик и за запазване на нормалното функциониране на „зелените коридори“. Това казва министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков в писмо до еврокомисаря по транспорт Адина Валеан. Поводът за това е информация за едностранно прилагани мерки и ограничения спрямо водачите на превозни средства, наложени от държави членки. Те водят до трудности при извършването на автомобилен превоз на стоки в целия Европейски съюз. В резултат пред транспортните компании възникват проблеми при опитите им да продължат нормално дейността си, поради затрудненото преминаване през важни търговски пътища в Европа.

„Силно съм убеден, че мерките следва да останат пропорционални и координирани, за да се избегне прекъсването на транспортните потоци. Освен това продължаването на прилагане на решителни координирани действия с цел осигуряване на свободен транспортен трафик, значително ще намали вредното въздействие върху европейския автомобилен транспортен сектор и европейската икономика“, отбелязва още министър Желязков.

В писмото до еврокомисаря по транспорт се посочва още, че свободното движение на водачите е необходимо, за да се запази непрекъснатостта на товарния трафик. „Считам, че без предприемане на бързи и адекватни действия на равнище ЕС за решаване на изложените проблеми, се връщаме крачка назад към пандемичните условия от месец март 2020 г.“ , допълва министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.