МТС подкрепя кампанията за пътна безопасност "Нека си оставим шанс"

Министерството на транспорта и съобщенията подкрепя кампанията за пътна безопасност "Нека си оставим шанс". Това заяви заместник-министърът на транспорта и съобщенията Стоян Новаков по време на днешната среща с организаторите на инициативата от мотогрупа BG Riders.

„Опазването на живота и здравето на всички участници в пътното движение е един от основните приоритети, заложени в коалиционното споразумение. Подобни кампании са важни за повишаване на информираността за опасностите на пътя, особено при младите водачи. Убедени сме, че работейки заедно ще вземем правилните решения за постигането на устойчиво намаляване на пътния травматизъм“, посочи заместник-министър Стоян Новаков.

По време на срещата беше представен и видеоклип, с който ще стартира информационната кампания.

Видео файл