МТС предлага отлагане с 6 месеца на въвеждането на електронните таксиметрови апарати

Министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев предложи изискването за подмяна на електронните таксиметрови апарати да се отложи с 6 месеца. С влязлата в сила разпоредба на 8 юли 2022 г., електронните таксиметрови апарати трябва да са с оценено съответствие по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите.

Министър Николай Събев пое този ангажимент по време на среща с представители на таксиметровия бранш в края на май. Министерството на транспорта и съобщенията изготви законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, чл. 12, ал. 7, т. 2., с което  съответствието за оценяване на електронните таксиметрови апарати влиза в сила от 8 януари 2023 г.

Предложението е заведено в деловодството на Народното събрание и е разпределено към Комисията по транспорт и съобщения.