МТС прие разчетите на Столична община за покриване на загубите на обществения транспорт в София

На заседание на работна група между представители на Министерството на транспорта и съобщенията и Столична община бяха одобрени разчетите за приходите и разходите на дружествата, които осигуряват транспортната мрежа на столицата.

Към 30 април 2022 г общо задълженията на транспортните оператори в структурите на Столична община са в размер на 69,7 млн. лв., като от тях текущи са 25,3 млн. лв., а просрочени – 44,3 млн. лв.

Представителите на министерството и Столична община вече работят по създаването на прозрачен механизъм за обективно определяне на размера на компенсациите и субсидиите за автобусни превози.

Първоначалното искане на Столична община беше за допълнително финансиране от 143 млн. лв. за покриване на загуби на обществения транспорт. Позицията на Министерството на транспорта и съобщенията е, че това трябва да бъде сериозно аргументирано. Останалата част от исканата субсидия в размер на 73,7 млн. лв. може да бъде финансирана на втори транш от държавния бюджет за 2022 г. За отпускането й отново ще трябва да бъдат представени подробни разчети.