Национална компания „Български държавни железници“ е началото на мащабна промяна в транспортната система

Национална компания „Български държавни железници“ ще обедини „Холдинг БДЖ“, „БДЖ-Пътнически превози“ и „БДЖ-Товарни превози“. „Целта е пътническите превози да са чисти, безопасни и приятни. Променяме компанията така, че да се върне и на пазара на товарните превози“, заяви Николай Събев. Европа е на релси, Европа е зелена и усилията са насочени България да е там, допълни министърът на транспорта и съобщенията.

Министър Събев изрази категорична позиция, че е важно 7500-те служители в БДЖ да се чувстват горди, че работят там и че МТС ще инвестира в човешкия капитал.

„До края на 2023 г. ще има здравословно финансово състояние на железопътната  система. В момента не предлагаме друга промяна по отношение на пътническите превози и националния бюджет, тъй като това е свързано с договора за обществен превоз, който се изпълнява“, отбеляза Николай Събев.

Позицията на МТС е, че приходите в НК БДЖ трябва да се реализират чрез увеличение на пазарния дял и разходите трябва да се управляват много повече от ефективно. Още през първите 6 месеца от старта на промените, ще се забележи много ясна тенденция за това как разходите намаляват и приходите започват да се увеличават. „Заложили сме много ясни параметри, чрез които ще следим финансовото и функционалното състояние на системата,“ посочи Събев. Той каза, че се планира в началото на 2024 г. БДЖ да излезе на българските и международните капиталови пазари.

Министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев използва възможността да представи и екипа си. Заместник-министри на Министерството на транспорта и съобщенията, които ще отговарят за различните ресори са Владимир Върбанов за воден транспорт, Илия Илиев за железопътен транспорт, Стоян Новаков за автомобилен транспорт и Дилян Берковски за телекомуникациите.