Николай Събев: Свързаността и довеждащата инфраструктура са ключов фактор за развитие на пристанищата

Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев по време на провелата се днес дискусия във Варна за развитие на пристанището. Срещата бе организирана по инициатива на Министерството на транспорта и съобщенията присъстваха над 100 представителя на логистичен и морски бизнеси и пристанищни оператори.

„Ние ще разглеждаме пристанището като едно цяло, заедно с общината и областта“, заяви транспортният министър. Развитието на Пристанище Варна ще бъде предпоставка за стабилност на варненския регион. Процесът на симбиоза би бил условие за взаимна икономическа изгода на всички участници в този процес, а именно пристанище, регион, държава, каза той.

По време на дискусията бяха очертани основни теми за разделяне на лекия и тежкия трафик, различни зони за транзитни и митнически операции в морето, обособяване на терени за яхтен бизнес, инфраструктурата между Русе и Варна. Обсъдена бе свързаността на транспортните коридори и възможностите за източници на финансиране извън националния бюджет.

В заключение транспортният министър Събев обобщи, че превръщането на пристанището в морската столица в транзитно, би било добър вариант за развитието на региона. Място, от което да се приемат и транзитират товарите в направление Дунав, Западни Балкани и Централна Европа, съобщи министър Събев. „Насочваме поглед към качествена, довеждаща инфраструктура, интермодални терминали с приоритет устойчивите видове транспорт –  железопътен, морски и по вътрешните водни пътища“, допълни министърът.

Вторият етап на мащабното обсъждане за развитието на пристанище Варна ще бъде с експерти и ще се проведе в началото на март. Важните решения ще бъдат взети заедно с всички заинтересовани страни, изпълнителна и законодателна власт и гражданското общество.