Одобрено е европейското финансиране за жп линията Волуяк-Драгоман

Европейската комисия одобри проекта за модернизация на жп линията Волуяк-Драгоман, която е част от железопътния коридор до границата със Сърбия. Проектът е на обща стойност 166,2 млн. лева, които ще бъдат осигурени от ОПТТИ 2014-2020. От тях, 130,2 млн. лева са европейските средства.

През май т.г. правителството разреши сключване на договор за финансиране между МТС и бенефициента НКЖИ, преди окончателното одобрение на проекта от ЕК, което вече е факт.

Заради кратките срокове до края на оперативната програма, НКЖИ раздели проекта на две фази. До декември 2023 г. трябва да приключи първият етап, който включва модернизация и частично удвояване на 34-километровата жп линия от Волуяк до Драгоман. Към момента се извършва техническо проектиране на двата участъка на проекта - Волуяк-Петърч и Петърч-Драгоман, и предстои в кратки срокове изпълнителите да започнат реални строителни дейности.

Втората фаза на проекта предвижда изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации и ERTMS, и е включена в Програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027. Очаква се през 2027 г. трасето да позволява скорост от 160 км/ч за пътнически влакове и 120 км/ч за товарните.