Пакет Мобилност I прави невъзможно адаптирането на тежкотоварния транспорт към целите за екологична устойчивост

Пакет Мобилност I води до непосилни разходи за малките и средни предприятия, които съставляват гръбнака на тежкотоварния автомобилен бранш, и прави невъзможно адаптирането му към целите за устойчивост. Това заяви заместник-министърът на транспорта и съобщенията Владимир Върбанов по време на Неформален съвет на министрите на транспорта на ЕС. Форумът се провежда от 21 до 22 февруари под егидата на Френското председателство.

По повод влизането в сила на разпоредбите от Пакет Мобилност I, Владимир Върбанов посочи негативното въздействие на мярката за връщането на превозното средство върху превозвачите и климатичните амбиции на ЕС.

Министрите на транспорта обсъдиха перспективите пред декарбонизацията на транспорта в ЕС. По време на дискусията за ревизия на Трансевропейската транспортна мрежа, заместник-министър Върбанов приветства мащабната модернизация на железопътната инфраструктура, както и изграждането на интермодални терминали като възможност за намаляване на емисиите от автомобилния транспорт. В заключение България изрази разочарованието си от изключването на направлението от София до границата с Република Северна Македония, както и продължението на бившия паневропейски транспортен коридор VIII през Република Северна Македония и Албания, от новия европейски транспортен коридор "Западни Балкани".

България ще стимулира електромобилността чрез инициативи за купуването на електромобили и чрез изграждане на зарядна инфраструктура, декларира българската делегация по време на заседанието.