Предвижда се да бъдат изградени 160 зарядни станции по първокласната пътна мрежа

Предвижда да бъдат изградени 160 зарядни станции по първокласната пътна мрежа. Това заяви заместник-министърът на транспорта и съобщенията Божидар Костадинов по време на провеждането на кръгла маса на тема „Настояще и бъдеще на българския автомобилен парк“.
Той допълни, че в програма „Транспортна свързаност“ до 2027 г. е предвидено финансиране и за изграждане на няколко станции по пристанищната инфраструктура.
„Министерството на транспорта и съобщенията се стреми към постигането на високоефективна, модерна и безопасна транспортна система в България, която да позволява балансиран и устойчив начин за интеграция на всички транспортни сектори“, каза зам.-министър Костадинов. 
„Сред водещите приоритети на нашата политика е развитието на модернизацията на транспортната инфраструктура, както и ограничаване на негативното въздействие върху околната среда“, отбеляза Божидар Костадинов.
В заключение Костадинов заяви, че целта е към 2030 г. транспортната система да удовлетворява потребностите на населението и бизнеса за качествен и ефективен транспорт. И за да се постигне това, е важно да се търси синергия между администрацията, бизнеса и гражданите.
След дискусиите зам.-министър Божидар Костадинов заедно с останалите официални лица откриха Автомобилен салон София 2022.