Проектите за „Свързана България“ от Плана за възстановяване и устойчивост на България бяха представени на общините и ИТ бранша

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Държавната агенция „Електронно управление“  представиха пред общини и браншови организации проектното предложение „Свързана България“ от Плана за възстановяване и устойчивост на България. Една от основните цели е изграждането на модерна и сигурна цифрова инфраструктура и преодоляване на териториалните дисбаланси, свързани с разпространението на широколентовия достъп. Това каза по време на дискусията заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Андреана Атанасова.

В плана са обхванати областите - цифрова свързаност, транспортна свързаност и местно развитие. Общият планиран ресурс за конкретните дейности е 805.9 млн. лв.

До края на годината се очаква планът да бъде съгласуван с Европейската комисия, а срокът за изпълнението му е до 2025 г, каза в заключение заместник-министър Атанасова.