Проведе се първото заседание на Координационния щаб за създаването на система за въздушна медицинска помощ

Създаването на система за въздушна медицинска помощ е едно благородно начинание, което ще бъде от полза на цялото общество и за това е важно всички ангажирани институции максимално бързо да придвижим дейностите по този проект. Това заяви заместник-министърът на транспорта и съобщенията Владимир Върбанов по време на първото заседание на Координационния щаб за създаването на система за въздушна медицинска помощ. За реализирането на проекта бяха обсъдени възможностите за надграждането на структурата на съществуващия Държавен авиационен оператор или да бъде създаден нов Държавен авиационен оператор за медицинска помощ по въздух. Дискутирани бяха и необходимите промени в Закона за гражданското въздухоплаване.

Планира се да бъдат закупени общо 6 медицински хеликоптера, като един ще бъде осигурен чрез ОП „Региони в растеж“.

Работи се по създаването, структурата, функциите, финансирането и организацията на работа на новия оператор. Предвижда се операторът да бъде второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министерския съвет.

Предстои изготвянето на анализ за позициониране на оперативните бази и постигане на пълно покритие на въздушното пространство върху територията на страната.

Координационният щаб ще продължи своята работа, като се планира след създаването на специализираната структура нейните експерти да започнат работа за изграждане на цялостната система за медицинска помощ по въздух.